Even voorstellen: Silvia Reinderink

Silvia Reinderink is geboren in Neede en sinds haar jeugd al geïnteresseerd in de natuur. Ze verbreedde haar belangstelling van vlinders naar planten, reptielen, amfibieën, vogels en zoogdieren. Vanaf haar 17de ging ze vlinders inventariseren. Daarbij noteerde ze ook losse waarnemingen van amfibieën, reptielen en bijzondere plantensoorten. De inventarisatiegegevens stuurde ze naar de terreinbeheerders met een beheeradvies. Haar hobby vlinders breidde zich uit naar het geven van rondleidingen met als thema wilde planten en vlinders, het verzorgen van lezingen en cursussen en het inventariseren in brede zin.

Voor haar HBO studie bos- en natuurbeheer (Larenstein) heeft ze vijf maand stage gelopen in de bossen van het nationale park de Lage Tatra in Slowakije. Sindsdien organiseert ze wandel- en natuurreizen naar Slowakije. Ter plaatse werkt ze zo veel mogelijk met lokale mensen (gidsen, busjes, taxi’s, restaurants) en ondersteunt ze lokale projecten. Een van die projecten is een complex van enkele kapellen die onderdeel zijn van een kruiswegstatie in de stad Banská Stiavnica (Kalvaria).

Bij enkele gemeenten in de Achterhoek heeft ze o.a. gewerkt als medewerker landschap, medewerker beleidsondersteuning vakgroep groen en vergunningverlener.
Hier heeft ze o.a. ervaring opgedaan met:

  • beheervoorbereiding en VTA controle van de wegbeplanting
  • het behandelen van kapaanvragen
  • het bos- en landschapsbeheer
  • het opstellen van een groenbeheerplan voor een sport- en recreatieterrein
  • advies bij diverse projecten waarbij de Flora en Faunawet van kracht was
  • groen- en landschapsadvies bij bestemmingsplanwijzigingen
  • het opstellen van beplantingsplannen
  • het uitvoeren van een quickscan in het kader van de Flora- en Faunawet

Na enkele bij diverse gemeentes gewerkt te hebben was ze toe aan een nieuwe uitdaging. In 2012 is ze het ecologisch bureau Reinderink Natuuradvies & -beleving gestart.