Natuuradvies

BVCReinderink natuuradvies geeft u advies op het gebied van groen, natuur en landschap. Daarnaast voert zij ook diverse natuuronderzoeken uit. Een overzicht van de diensten die zij kan verrichten vindt u hieronder:

Natuuronderzoek

Per 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming van kracht gegaan. Deze wet vervangt drie wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en faunawet.

 • uitvoeren van onderzoek flora- en fauna in kader van de Wet natuurbescherming
 • uitvoeren van Quickscan flora en fauna
 • uitvoeren van flora en fauna inventarisaties

Bos- en boomonderzoek

 • inventariseren van waardevolle / bijzondere / monumentale bomen
 • uitvoeren van VTA (als gecertificeerd boomveiligheidcontroleur)
 • uitvoeren van bosinventarisatie (o.a. methode Woodstock)

Beheerplannen

 • opstellen van een bosbeheerplan
 • opstellen van een groenbeheerplan
 • opstellen van een landschapsbeheerplan

Advies

 • groen en landschapsadvies bij bestemmingsplanwijzigingen
 • over landschapsbeheer, -onderhoud of –aanleg
 • coördineren van landschapsbeheer
 • bij kap- en aanlegvergunningsaanvragen

Overig

 • beoordelen van kap- en aanlegvergunningsaanvragen
 • opstellen van beplantingsplannen